Català
Español
FULL D'INSCRIPCIÓ
Formulari d'inscripció
DADES DEL PARTICIPANT

*
Sexe *
  
*
*
*
     
* On trobar-lo?
Caldrà presentar: Fotocòpia de Targeta Sanitària

*
*
*
*
*
*
  
*
  
DADES ESPORTIVES

*
*
*
*
*
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A (necessàries si el participant és menor d'edat)

ALTRES

*
               
Al fer la inscripció declaro que accepto la normativa, manifesto que el/la participant és APTE per a la pràctica de l'esport i l'autoritzo a participar en totes les activitats.

També declaro que la informació expressada en aquest formulari és correcta i eximeixo de responsabilitats al C.B. Molins de Rei si les dades informades són incorrectes.
Al fer click al botó "FER LA INSCRIPCIÓ" es mostrarà una pàgina on confirmar les dades de la inscripció abans de fer el pagament.

Condicions de privacitat:
Les dades del present formulari seran incloses en un tractament de titularitat del Club Basquetbol Molins de Rei 2015, essent la seva finalitat la inscripció i gestió del Campus Posttemporada Arnau Moreno - Bàsquet Molins, incloent l’enviament d’informació relacionada amb aquesta activitat. Les dades es mantindràn mentre siguin necessàries per la finalitat per la que han estat recaptades o mentre hi hagi una obligació legal.
Si ens dona el seu consentiment, el CB Molins de Rei també podrà recollir imatges del desenvolupament de les activitats amb la finalitat de publicar-les a la pàgina web i a les xarxes socials del club amb la finalitat de difondre lesactivitats al Campus Arnau Moreno - Bàsquet Molins. El consentiment a aquesta cesió dels drets d'imatge no implica un dret de remuneració a favor de l’afectat.
Els afectats, poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació del tractament de les seves dades enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI al CB Molins de Rei amb domicili a l’Av. St Antoni Maria Claret, 1 bis.


© Club Bàsquet Molins de Rei - Powered by TORINNOVA